Úvodní stránka SVUSS Praha, s.r.o.
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany
English


OrganizaceČinnostVysokotlaká horkovodní smyčka


Barbotážní kondenzace


KontaktyAktuality
Zkoušky pojistných ventilů

Horkovodní tlakovou smyčku s oběhovým čerpadlem (3) lze po doplnění dvěma tlakovými nádobami (6) využít pro zkoušky pojistných ventilů. V přípravné fázi se pomocí plunžrového čerpadla (2) nastaví příslušný tlak a pomocí ohříváků (4) se voda ohřeje na zadanou teplotu. Voda přitom při otevřených ventilech MC a MA protéká tlakovými nádobami (6). Při vlastní zkoušce dojde nejprve uzavřením ventilů MA a MC k odstavení smyčky. Otevřením rychlootevíracího šoupěte (8) se pak nastaví požadované parametry před zkoušeným pojistným ventilem (5). Tlak ve zdrojových nádobách může být udržován pomocí vzduchového polštáře z tlakových nádob (7). Během zkoušek jsou registrovány parametry charakterizující funkci pojistného ventilu jako jsou průběhy tlaků a teplot, průtok média, zdvih kuželky apod.

Parametry tlakových nádob

Tlak 12 MPa
Teplota 300 oC
Objem 2 m3
Průměr 445 mm
Výška 6 m


Oběhové čerpadlo Zásobní nádrže Plunžrové čerpadlo Zdrojové nádoby Výtokový kanál Rychločinné šoupě Pojišťovací ventily Vzduchové nádoby a kompresor Ohříváky