Úvodní stránka SVUSS Praha, s.r.o.
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany
English


ČinnostVysokotlaká horkovodní smyčka


Barbotážní kondenzace


Zkoušky pojistných ventilůKontaktyAktuality

Historie

SVUSS Praha, s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku 12.března l998 a svoji činnost fakticky zahájila v říjnu l998. Tým odborných pracovníků řadu let úspěšně působil v oboru termomechaniky a termohydrauliky ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Praze 9 Běchovicích. Ten byl v roce 1994 transformován na akciovou společnost SVÚSS, a.s. a po utlumení její činnosti v roce 1998 přešla odborná činnost delimitační smlouvou o převodu práv a povinností, závazků a pohledávek mezi SVÚSS, a.s. a SVUSS Praha, s.r.o. na SVUSS Praha, s.r.o.
Pro zajištění lepších podmínek výkonu odborné činnosti bylo sídlo společnosti, včetně experimentální základny, přesunuto na nové působiště do prostor Na Harfě v Praze 9.Základní okruhy činností
  • zpracování technických studií, včetně výpočtů a měření v oboru stavby strojů, tepelné techniky a energetiky,
  • inženýrská a technicko-normalizační činnost v oboru stavby strojů, tepelné techniky a energetiky,
  • vývoj a výroba částí strojů v oboru stavby strojů, tepelné techniky a energetiky.

Většina zakázek je prováděna pro energetiku a strojírenské podniky jak v tuzemsku tak v  zahraničí, ať už přímo nebo v rámci mezinárodních spoluprací (projekty PHARE). Při řešení odborné problematiky spolupracuje SVUSS Praha, s.r.o. s tuzemskými organizacemi (Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR, Ústav jaderného výzkumu Řež, Škoda Plzeň, Škoda Praha, JE Dukovany, JE Temelín) i se zahraničními partnery (VÚJE Trnava, VÚEZ Levice, AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice, IAE Kurčatova Moskva, SEC NRS Gosatomnadzor of Russia, VEIKI Budapest, EdF, SIEMENS a další).


Zajištění jakosti

Politika jakosti SVUSS Praha, s.r.o. vychází z podnikatelského záměru společnosti provádět speciální technická měření a zkoušky a speciální výzkumné práce v oblasti termohydrauliky na ve světě ojedinělých experimentálních zařízeních, jež SVUSS Praha, s.r.o. vlastní. Jejími hlavními záměry jsou plnění požadavků současných i budoucích zákazníků a získání jejich plné důvěry. Základním předpokladem je trvalé sledování a udržování kvalifikační a odborné úrovně pracovníků a zabezpečení potřebné techniky. Proto společnost zavádí systém managementu jakosti (SMJ) podle ISO 9001:2000, který má zvýšit kvalitu produktů, tj. kvalitu průkaznosti a shody výsledků technických měření a zkoušek a výsledků výzkumných prací. Vedení společnosti od realizace tohoto projektu očekává zajištění dobré perspektivy z hlediska dlouhodobé prosperity společnosti.